.
 
วิสัยทัศน์ก้าวไกล ระเบียบวินัยเป็นเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม มุ่งนำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กล้าคิดกล้าทำเพื่อชุมชน
 
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

โรงเรียนส่งนักเรียนร่วมแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่๔๐ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ผลการแข่งขันระดับประศึกษาได้ลำดับที่ ๖ จาก ๔๐ ทีม และระดับมัธยมศึกษา ๑-๓ ได้ลำดับที่ ๒๔ จาก ๓๔ ทีม เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (แฟ้มภาพ https://goo.gl/photos/Ez1oRFhMWcyJmRvW6 )


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์

คุณแจ่มจันทร์ ยะจอม ผอ.รพ.สต.ป่าก่อดำ ออกฉีดวัคซีนบาดทะยัก หัด คอตีบให้กับนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๖ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (แฟ้มภาพ https://goo.gl/photos/91GSgzbsanp3nMJq5 )


 
..