นายอำนวย จอมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน


สารจากผู้อำนวยการ
สายตรงถึง ผอ.


ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์
ทำเนียบบุคลากร
จำนวนนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
ชมรมศิษย์เก่า
ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
เกียรติและความภาคภูมิใจ
ระบบรายงานผลการเรียน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
หนังสือถึงผู้ปกครอง

งานบริหารวิชาการ
งานบริหารบุคคล
งานบริหารการเงิน
งานบริหารทั่วไป

หน่วยงานสำคัญ
E-Money Cri2
รับ-ส่งเอกสาร Cri2
ระบบรายงานออนไลน์
UTQ Online
สหกรณ์ครูเชียงราย

เข้าระบบข่าว E-News
รับ-ส่งเมลโรงเรียน


สถิติการเข้าชม


qrcode
ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ พัฒนาและปรับปรุงโดย นายอำนวย จอมใจ และ ทีมงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 
โทรศัพท์ 053-666187 แฟ๊กซ์ 053-666187 E-mail : pakodam@gmail.com